tirsdag 13. september 2011

Valget og trasige osinger...

"Først og fremst vil jeg si at de valg folk har gjort, selv om jeg ikke helt forstår tankegangen"

Ja, så er det overstått! Kommune- og fylkestingsvalget altså!
Jeg så nettopp på oversikten fra vår kommune - OS kommune i Hordaland og det var bedrøvelige tall! Det er jo selvsagt veldig possitivt at Arbeiderpartiet har hatt en såpass stor og fin økning i stemmene, men det er også ganske pinlig at såpass mange osinger fortsatt lar seg lure at FRPs lokketriks. Selvfølgelig er det greit med parkeringshus under fotballbaner og kafebygg på torget, slik at det ikke lenger er et torg! Det er jo vell og bra det - vell ikke kafebygget, men parkeringen iallefall...

JEg ser at folk stemmer for et parti som lover at det nå skal være de eldres tur og så videre. Hvorfor skal jeg tro noe som helt på det!? De har hatt 12 år på seg til å jobbe for de eldre uten at det er blitt noe bra! I en undersøkelse som ble gjort av TV2 for ikke så mange månedene siden, ble det funnet ut at det i Os er 32 eldre mennesker som trenger sykehjemsplass. I en liten kommune som Os er det helt ubegripelige tall! Det er snakk om en hel avdeling som mangler plass!

Jeg er blant de som ikke lar meg lure at FRPs lokketilbud. Jeg ser at med den økningen i folketall som de legger opp til, så vil det bli flere barnefamilier og flere eldre. Jeg ser at det er hinder i veien for deres "utopia". Jeg ser at de ikke planlegger å utbygge skole før i 2020 og jeg ser samtidig at skolene i Os allerede er overfylt. Jeg ser at de har skaffet hver innbygger en kommunal gjeld som er 3 ganger høyere idag enn den var da de overtok i 1999. Jeg ser at det nye badelandet "Osbadet" før overflyttetpenger fra kommunekassen for at de ikke skal gå i minus på budsjettene, for det hadde jo tatt seg dårlig ut i ett glansbilde. Jeg ser at vi har fått ett overdådig, men dog flott, kulturhus som enda ikke er fullfinansiert. Jeg ser at mine skattepenger de siste årene er blitt sløst vekk på "os inspirerer"-prosjektet, med de ryggsekkene, solbrillene, skjerfene og diverse som det "selvfølgelig" medfører. Jeg ser at eldre får dusjehjelp en gang i uken og at de ellers får "vaske"besøk to ganger i måneden.

Jeg ser masse og det er til nå ikke mye positivt!

Det er derfor trasig å se at FRP igjen har fått flertall av stemmene. Det er nå opp til Høyre å velge om de vil stifte kommunestyre med opposisjonen, eller om de vil fortsette med FRP.

Arbeiderpartiet gikk iallefall kraftig frem i dagens valg og det er veldig positivt! Vi må bare fortsette å kjempe for de tingene vi tror på og se at vi tilslutt vil komme til og vise hva vi er gode for. SOLIDARITETEN LEDER ANN TIL SLUTT.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar